Shree Ram Quotes in Kannada: ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರಿಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಂ ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ತುಳಸಿದಾಸನಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮರ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.

Shree Ram Quotes in Kannada

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಮರಿಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರಾಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆತರಲು ಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಅವರ ಅನೇಕ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Shree Ram Quotes in Kannada – ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರುವುದು, ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಬಿಡದಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.1. Shree Ram Quotes in Kannada

2. ನೀವು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ.2. Shree Ram Quotes in Kannada

3. ಬಲಿಷ್ಠ ಪುರುಷರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.3. Shree Ram Quotes in Kannada

4. ಸೊಕ್ಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.4. Shree Ram Quotes in Kannada

5. ಬೆಂಕಿಯು ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.5. Shree Ram Quotes in Kannada

6. ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದ, ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ಕ್ರಮೇಣ ದುಃಖದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ.6. Shree Ram Quotes in Kannada

7. ಚಂದ್ರನ ಸೌಂದರ್ಯವು ದೂರ ಹೋದರೂ, ಹಿಮಾಲಯವು ಹಿಮರಹಿತವಾದರು ಮತ್ತು ಸಾಗರವು ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.7. Shree Ram Quotes in Kannada

8. ಕರುಣೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವತಾವಾದವು ದೊಡ್ಡ ಸದ್ಗುಣಗಳು.8. Shree Ram Quotes in Kannada

9. ಕೋಪ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೋಪದ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೋಪವು ಕತ್ತಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಂಚಿನಂತಿದೆ, ಕೋಪವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.9. Shree Ram Quotes in Kannada

10. ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ನೇಹವು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿನಂತಿದೆ, ಇದು ಕಮಲದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.10. Shree Ram Quotes in Kannada

11. ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಿಸುವ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನರು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.11. Shree Ram Quotes in Kannada

12. ನೀವು ಬದುಕುಳಿದರೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದು ಖಂಡಿತ.12. Shree Ram Quotes in Kannada

13. ನಿಜವಾದ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.13. Shree Ram Quotes in Kannada

14. ರಾಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯದ ಇರುವ ಅಜ್ಞಾನಿ.14. Shree Ram Quotes in Kannada

15. ಮನಸ್ಸು ರಾಮನ ದೇವಾಲಯ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿ, ಪಾಪದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರಾಮನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ.15. Shree Ram Quotes in Kannada

16. ಅಂಜುಬುರುಕ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಧಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು, ಎಂದಿಗೂ ಭಾಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.16. Shree Ram Quotes in Kannada

17. ಜೀವನವು ಸಾವಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾವು ನನ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.17. Shree Ram Quotes in Kannada

18. ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವ ತಂದೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಪಿತೃಗಳು.18. Shree Ram Quotes in Kannada

19. ರಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆತ್ಮ. ರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ನವನಿರ್ಮಾಣ.19. Shree Ram Quotes in Kannada

20. ದುಃಖವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಹಾವು ಹೇಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ, ದುಃಖವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.20. Shree Ram Quotes in Kannada

21. ಪವಿತ್ರ ಮಹಿಳೆಯ ಕಣ್ಣೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.21. Shree Ram Quotes in Kannada

22. ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಅವರ ಭರವಸೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶ.22. Shree Ram Quotes in Kannada

23. ನಿರ್ಭೀತ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯದವನು ನಿಜವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ.23. Shree Ram Quotes in Kannada

24. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.24. Shree Ram Quotes in Kannada

25. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಯೆ.25. Shree Ram Quotes in Kannada

ಈ 25 ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅವರ ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಭಕ್ತರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಸ್ವತಃ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

Share.

Leave A Reply

close