Good Night Quotes

30 Good Night Quotes in Kannada with Images 

 Good Night Quotes in Kannada: ರಾತ್ರಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ …