ಸೋಯಾಬೀನ್

ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು – Soybean Benefits in Kannada

ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇತರರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು …