ಗೋಟು ಕೋಲಾ

ಒಂದೆಲಗ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು – Gotu Kola Benefits in Kannada

ಒಂದೆಲಗ ಎಂಬುದು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬೂಟಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಡುಕಪರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ Centella asiatica ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. …