Ekla Cholo Re Lyrics in Kannada: ತೋಬೆ ಏಕ್ಲಾ ಚಲೋ ರೇ ಹಾಡನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ರವೀಂದ್ರ ನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ಜನ ಗಣ ಮನವನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೀತಾಂಜಲಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

Contents

ಏಕ್ಲಾ ಚಲೋ ರೇ – Ekla Cholo Re Lyrics in Kannada

Ekla Cholo Re Lyrics in Kannada

ಜೋಡಿ ತೋರ್ ದಾಕ್ ಸುನೆ ಕೆಯು ನಾ ಆಸೆ
ತೋಬೆ ಏಕಲಾ ಚಲೋ ರೇ,
ಏಕಲಾ ಚಲೋ, ಏಕಲಾ ಚಲೋ,
ಏಕಲಾ ಚಲೋ ರೇ,
ಜೋಡಿ ತೋರ್ ದಾಕ್ ಸುನೆ ಕೆಯು ನಾ ಆಸೆ
ತೋಬೆ ಏಕಲಾ ಚಲೋ ರೇ…

ಜೋಡಿ ಕೇಉ ಕೋಥಾ ನಾ ಕೋ
ಓ ರೀ ಓ ಒಬಾಗಾ,
ಕೆಯು ಕೋಥಾ ನಾ ಕೋ .

ಜೋಡಿ ಸೋಬಾಯೀ ಥಾಕೆ ಮುಖ್ ಫಿರೇ
ಸೋಬಾಯೀ ಕೋರೆ ಭೋ,
ಜೋಡಿ ಸೋಬಾಯೀ ಥಾಕೆ ಮುಖ್ ಫಿರೇ
ಸೋಬಾಯೀ ಕೋರೆ ಭೋ,
ತೊಬೆ ಪೊರಾನ್ ಖುಲೆ
ಒ ಟುಯೀ ಮುಖ್ ಫೂಟೆ ತೊರ್ ಮೊನೆರ್ ಕೊಥಾ .
ಏಕಲಾ ಬೋಲೋ ರೆ…

ಜೋಡಿ ತೋರ್ ದಾಕ್ ಸುನೆ ಕೆಯು ನಾ ಆಸೆ
ತೋಬೆ ಏಕಲಾ ಚಲೋ ರೇ…

ಜೋಡೀ ಸೋಬಾಯೀ ಫಿರೆ ಜೇ
ಓ ರೆ ಓ ಒಭಾಗಾ ಸೋಬಾಯೀ ಫಿರೆ ಜೇ,
ಜೋಡೀ ಗೊಹಾನ್ ಪೋಥೆ ಜಾಬಾರ್ ಕಾಲೇ ಕೆಯು
ಫಿರೆ ನಾ ಚಾಯ್,
ಜೋಡೀ ಗೊಹಾನ್ ಪೋಥೆ ಜಾಬಾರ್ ಕಾಲೇ ಕೆಯು
ಫಿರೆ ನಾ ಚಾಯ್,
ಟೊಬೆ ಪೋದರ್ ಕಾಂತ
ಓ ಟುಇ ರೋಕ್ತೋ ಮಾಖಾ ಚೋರೋನತೋಲೆ .
ಏಕಲಾ ಡೋಲೋ ರೆ…

ಜೋಡಿ ತೋರ್ ದಾಕ್ ಸುನೆ ಕೆಯು ನಾ ಆಸೆ
ತೋಬೆ ಏಕಲಾ ಚಲೋ ರೇ…

ಜೋಡಿ ಆಲೋ ನಾ ಧೋರೆ
ಓ ರೆ ಓ ಒಭಾಗ ಆಲೋ ನಾ ಧೋರೆ,
ಜೋಡಿ ಜೋರ್ ಬಾಡೋಲೆ ಆಂಧರ್ ರಾತೆ
ದುಯಾರ್ ದೇಯೆ ಘೋರ್,
ಜೋಡಿ ಜೋರ್ ಬಾಡೋಲೆ ಆಂಧರ್ ರಾತೆ
ದುಯಾರ್ ದೇಯೆ ಘೋರ್,
ತೊಬೆ ಬಜರನೋಲೆ
ಆಪೋನ್ ಬುಕೆರ್ ಪಾಜೋರ್ ಜಾಲಿಯೆ ನೀಯೆ .
ಏಕಲಾ ಜೋಲೋ ರೆ…

ಜೋಡಿ ತೋರ್ ದಾಕ್ ಸುನೆ ಕೆಯು ನಾ ಆಸೆ
ತೋಬೆ ಏಕಲಾ ಚಲೋ ರೇ…
ಏಕಲಾ ಚಲೋ, ಏಕಲಾ ಚಲೋ
ಏಕಲಾ ಚಲೋ ರೇ,
ಜೋಡಿ ತೋರ್ ದಾಕ್ ಸುನೆ ಕೆಯು ನಾ ಆಸೆ
ತೋಬೆ ಏಕಲಾ ಚಲೋ ರೇ…

ಜೋಡಿ ತೋರ್ ದಾಕ್ ಸುನೆ ಕೆಯು ನಾ ಆಸೆ
ತೋಬೆ ಏಕಲಾ ಚಲೋ ರೇ…

Ekla Cholo Re Lyrics in English

Jodi Keu Kotha Na Koe
O Re O Obhaaga,
Keu Kotha Na Koe…

Jodi Sobaee Thaake Mukh Phirae
Sobaee Kore Bhoee,
Jodi Sobaee Thaake Mukh Phirae
Sobaee Kore Bhoee,
Tobe Poraan Khule
O Tuee Mukh Phoote Tor Moner Kotha.
Ekla Bolo Re…

Jodi Tor Dak Shune Keu Na Ase
Tobe Ekla Cholo Re…

Jodi Sobaee Phire Jae
O Re O Obhaaga Sobaee Phire Jaee,
Jodi Gohaan Pothe Jaabaar Kaale Keu
Phire Na Chaay,
Jodi Gohaan Pothe Jaabaar Kaale Keu
Phire Na Chaay,
Tobe Pother Kaanta
O Tuee Rokto Maakha Choronatole.
Ekla Dolo Re…

Jodi Tor Dak Shune Keu Na Ase
Tobe Ekla Cholo Re…

Jodi Aalo Na Dhore
O Re O Obhaaga Aalo Na Dhore,
Jodi Jhor Baadole Aandhaar Raate
Duyaar Deye Ghore,
Jodi Jhor Baadole Aandhaar Raate
Duyaar Deye Ghore,
Tobe Bajraanole
Aapon Buker Paajor Jaaliye Niye.
Ekla Jolo Re…

Jodi Tor Dak Shune Keu Na Ase
Tobe Ekla Cholo Re…
Ekla Cholo, Ekla Cholo
Ekla Cholo Re,
Jodi Tor Dak Shune Keu Na Ase
Tobe Ekla Cholo Re…

Jodi Tor Dak Shune Keu Na Ase
Tobe Ekla Cholo Re…

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋಬೆ ಎಕ್ಲಾ ಚಲೋ ರೇ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

Related Articles:

Share.

Leave A Reply

close